Naukowo udowodnione

O nas

MISJA 

Misją Fundacji Naukowo Udowodnione jest łączenie świata nauki z biznesem, tworzenie miejsca do wymiany doświadczeń oraz podejmowania dialogu w ramach inicjatyw B+R. Wierzymy, że idea komercjalizacji wiedzy i popularyzacji nauki przekłada się nie tylko na wzrost innowacyjności polskich przedsiębiorstw i tworzenie produktów opartych na wiedzy, ale również umożliwia konsumentom, a więc końcowym odbiorcom, podejmowanie świadomych decyzji konsumenckich.

Działając jako łącznik nauki, biznesu i konsumentów Fundacja realizuje szereg działań, których celem jest:

- inicjowanie, prowadzenie, wspieranie, organizowanie i rozwijanie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, ze szczególnym uwzględnieniem integracji nauki z biznesem,

- poprawa efektywności współpracy nauki i otoczenia gospodarczego,

 

- popularyzacja wiedzy i komercjalizacja wyników badań naukowych,

- kształtowanie odbioru społecznego osiągnięć nauki i zwiększenie ich rozpoznawalności,

- stworzenie społeczności konsumenckiej zainteresowanej efektami wykorzystania osiągnięć nauki w procesach produkcji przedsiębiorstw,

- upowszechnianie wiedzy na temat zachodzących relacji między nauką, innowacyjnością a biznesem,

- inicjowanie, prowadzenie, wspieranie i rozwijanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju różnych nauk,

- rozwijanie działalności z zakresu ochrony zdrowia, promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,

- wspomaganie i promowanie inicjatyw pro-zdrowotnych, krzewienie medycznej informacji naukowej oraz szeroko rozumianej tematyki medycznej wśród społeczeństwa,

- promocja polskich produktów na zagranicznych rynkach,

- promocja produktów powstałych lub udoskonalonych w efekcie prac badawczo-rozwojowych,

- kreowanie świadomych postaw konsumenckich.

 

CZASOPISMO

Fundacja Naukowo Udowodnione redaguje czasopismo NaukowoUdowodnione.pl i realizuje swoje cele statutowe poprzez komercjalizację wiedzy, upowszechnianie dostępu do osiągnięć nauki i tworzenie pola do wymiany doświadczeń na linii nauka-biznes-konsument. W bieżących działaniach wydawniczych czasopisma Fundację wspiera Wydawnictwo Sky Box Sp. z o.o., które nieodpłatnie koordynuje działania redakcji. 

NaukowoUdowodnione.pl to portal integrujący jednostki naukowe i przedsiębiorców, który stanowi pole do wymiany doświadczeń w ramach inicjatyw B+R. Celem serwisu jest ułatwienie transferu wiedzy pomiędzy sferą nauki i biznesu, komercjalizacja wyników badań naukowych i popularyzacja wiedzy, co ma przełożyć się na wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach.

Portal pełni funkcję inicjatora kontaktu między przedsiębiorcami pragnącymi tworzyć produkty oparte na wiedzy, a jednostkami badawczymi i ekspertami naukowymi posiadającymi specyficzną wiedzę w konkretnej dziedzinie. 

Autorami czasopisma są aktywni naukowcy, których misją jest zwiększanie dostępu do wiedzy i docieranie z naukowymi dowodami do przedsiębiorców i konsumentów, którym zależy na eksperckiej wiedzy i rozwoju innowacyjności.

Dla strefy nauki

Komercjalizacja badań naukowych jest głównym motorem rozwoju gospodarki. Celem portalu jest wsparcie transferu technologii z ośrodków naukowych do przedsiębiorstw, a także ułatwienie dostępu do ekspertów nauki będących uznanymi na świecie autorytetami w danej dziedzinie i popularyzację wiedzy. Eksperci zrzeszeni w portalu otrzymują dostęp do przedsiębiorców poszukujących autorytatywnej wiedzy i umożliwiają konsumentom podejmowanie świadomych decyzji. 

Dla sfery biznesu

Portal jest skierowany do przedsiębiorców, którzy planują opracowanie, wdrożenie i promocję wyników prac badawczo-rozwojowych w celu komercjalizacji produktu. Celem portalu jest ułatwienie im dostępu do ekspertów nauki specjalizujących się w konkretnej dziedzinie. Łącząc sferę nauki z biznesem, NaukowoUdowodnione.pl chce przyczynić się do powstawania produktów opartych na wiedzy oraz wsparcia przedsiębiorstw, które wykorzystując efekty prac naukowych wdrażają innowacje i technologie w skali przemysłowej. 

Dla konsumentów

Realizowane przez portal założenia popularyzacji i komercjalizacji wiedzy pozwalają odwiedzającym serwis na podejmowanie świadomych decyzji konsumenckich oraz pogłębianie wiedzy na temat najnowszych osiągnięć nauki. Dostarczana jest ona wyłącznie przez faktycznych ekspertów, wybitnych naukowców o ugruntowanym doświadczeniu w swojej dziedzinie. 

Masz pytanie?

Zadaj je autorom

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require(//wordpress/wp-blog-header.php): failed to open stream: No such file or directory

Filename: /index.php

Line Number: 294

Backtrace:

File: /index.php
Line: 294
Function: _error_handler

File: /index.php
Line: 294
Function: require


Fatal error: require(): Failed opening required '//wordpress/wp-blog-header.php' (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /index.php on line 294

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /system/core/Output.php:528)

Filename: core/Common.php

Line Number: 573

Backtrace:

A PHP Error was encountered

Severity: Compile Error

Message: require(): Failed opening required '//wordpress/wp-blog-header.php' (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear')

Filename: /index.php

Line Number: 294

Backtrace: